Komunikat organizacyjny
 1. Cel turnieju

  • Atrakcyjne spędzenie ferii zimowych.
  • Podnoszenie poziomu gry w szachy.
  • Podwyższenie i uzyskanie kategorii szachowych.

 2. Patronat honorowy

  • Prezydent Miasta Olsztyn

 3. Sponsorzy

  • Michelin Polska S.A

 4. Organizator

  • Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy w Olsztynie

 5. Termin i miejsce

  Turniej zostanie rozegrany w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15 w dniach 30.01-03.02.2006.
  Przyjazd zawodników w dniu 30.01.2006 w godzinach porannych.

 6. Uczestnicy

  Turniej zostanie rozegrany w następujących grupach :
  Grupa A - osoby urodzone 1987 i młodsze nie mogące grać w grupach B,C,D
  Grupa B - osoby urodzone 1990 i młodsze o rankingu ≤ 1800
  Grupa C - osoby urodzone 1993 i młodsze o rankingu ≤ 1600
  Grupa D - osoby urodzone 1996 i młodsze o rankingu ≤ 1400

  Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju.

  W grupie A mogą grać opiekunowie i inni seniorzy, opłacają oni wpisowe w wysokości 15 zł i nie mogą otrzymać żadnych nagród.
  Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup celem właściwego przeprowadzenia turnieju ( minimum 14 osób w grupie lub nie więcej niż 10).

 7. Zgłoszenia

  Pisemne z podaniem roku urodzenia, przynależności klubowej ,kategorii szachowej i aktualnego rankingu należy nadsyłać na adres kierownika turnieju :
  Bogdan Jeżak 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13e/3
  tel. 0-89 5344976 tel.kom. 0 691 804873
  lub na email bogdanjezak@o2.pl

  Termin zgłoszeń do 20.01.2006.

 8. Wpisowe do turnieju

      chłopcy dziewczęta Opłata klasyfikacyjna
  Grupa A  30 zł   20 zł      15 zł*/5 zł
  Grupa B  25 zł   15 zł      15 zł*/5 zł
  Grupa C  20 zł  12,5 zł        2,50 zł
  Grupa D  15 zł   10 zł        2,50 zł

  * - zawodnicy posiadający ranking FIDE
  Uczniowie ZSB w Olsztynie zwolnieni z wpisowego.

 9. System rozgrywek

  Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe.
  Tempo gry :
  - 25 posunięć na 1h + 0,5 h na dogrywkę - grupy ABC
  - 60 minut na partię dla zawodnika - grupa D
  Turnieje A i B zgłoszone do oceny rankingowej PZSzach.
  Obowiązuje prowadzenie zapisu partii - zwolnione z tego mogą być osoby urodzone 1998 i młodsze, jeśli nie posiadają kategorii szachowej, ich czas na rozegranie partii zostanie zmniejszony do 45 minut.

 10. Zakwaterowanie i wyżywienie

  Noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul.Kościuszki 72/74, wyżywienie w bufecie w budynku NBP Al.Piłsudskiego 11/17 - niski parter. Całkowity koszt pobytu od obiadu 30.01 do obiadu 03.02 wynosi 175 zł od osoby. Tylko noclegi w schronisku - 80 zł , dodatkowy nocleg 29/30.01 - 20 zł. Można wykupić same obiady po 9 zł.

 11. Program turnieju - grupy A,B,C

  Poniedziałek 30.01.2006
  8.30-9.30 - zgłoszenia
  9.30 - odprawa techniczna
  10.00 - I runda
  13.00 - obiad
  14.15- II runda

  Wtorek 31.01.2006
  10.00 - III runda
  13.00 - obiad
  14.00 - IV runda

  Środa 1.02.2006
  10.00 - V runda
  13.00 - obiad
  14.00 - VI runda

  Czwartek 2.02.2006
  10.00 - VII runda
  13.00 - obiad
  14.00 - VIII runda

  Piątek 3.02.2006
  10.00 - IX runda grupy ABC
  13.00 - obiad
  14.00 - zakończenie

 12. Program turnieju - grupa D

  Poniedziałek 30.01.2006
  9.00-9.45 - zgłoszenia
  9.45 - odprawa techniczna
  10.00 - I i II runda

  Wtorek 31.01.2006
  10.00 - III i IV runda

  Środa 1.02.2006
  10.00 - V i VI runda

  Czwartek 2.02.2006
  10.00 - VII i VIII runda

  Piątek 3.02.2006
  11.00 - IX runda
  14.00 - zakończenie

  Grupa D będzie rozgrywać partie w osobnej sali.

 13. Nagrody

  Dyplomy za miejsca I - VI w każdej grupie.

  Minimum 25% uczestników w każdej grupie wiekowej otrzyma nagrody rzeczowe.
  Nagrody rzeczowe finansowane są przez Urząd Miasta w Olsztynie oraz z wpisowego.

 14. Tie-break

  Przy jednakowej ilości punktów o kolejności miejsc decydują:
  • skrócony system wartościowania Bucholza
  • pełny system wartościowania Bucholza
  • system wartościowania Bergera
  • wynik rankingowy

 15. Sprawy różne

  Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy.
  Wszelkie opłaty gotówką na miejscu.

Kierownik turnieju

góra