Materiały
lista finalistów OOM - TAK w ostatniej kolumnie oznacza potwierdzenie udziału, puste miejsce - brak potwierdzenia
pobierz arkusz excela

Można już pobierać DRUKI ZGŁOSZENIOWE plik w formacie Microsoft Excel - *.xls.

Regulamin PZSzach dokument worda

Regulamin OOM dokument worda

Komunikat Organizacyjny nr2 dokument worda , dokument openoffice 1.0 ,

Komunikat Organizacyjny nr1 dokument worda , dokument openoffice 1.0 ,

WYTYCZNE w sprawie organizacji i przebiegu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski Juniorów, Pucharu Polski Młodzików na szczeblu centralnym, międzywojewódzkim i wojewódzkim dokument worda , dokument openoffice 1.0

Lista finalistów OOM 2006 arkusz excela
Wyciąg z regulaminu
SYSTEM ROZGRYWEK
Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim opartym na rankingu na dystansie 10 rund w 8 dni zgodnie z regulaminem OOM , przepisami gry FIDE oraz Kodeksem Szachowym 2005 w oddzielnych dla chłopców i dziewcząt grupach turniejowych.
TEMPO GRY
90 minut na 40 posunięć + 15 minut na dokończenie partii + 30 sekund na posunięcie.
OCENA WYNIKÓW
Klasyfikacja końcowa finalistów będzie ustalana z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów:
  - suma zdobytych punktów
  - wartościowanie średnie Buchholza
  - wartościowanie pełne Buchholza
  - ilość zwycięstw
  - progresja
  - ocena rankingowa wyniku
  - wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami
W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o tytule mistrza Polski zadecyduje barażowy mecz lub turniej na zasadach i w terminie ustalonym przez Pion Młodzieżowy PZSzach; dalsze lokaty będą dzielone.